StudEasy

Каталог работ — Економіка підприємств

1120218-Світова економічна криза та роль США в її подаланні - Дипломна - Економіка. Обсяг-104 (додатки). Вартість-400 гр.

Зміст

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1.ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ.. 6

1.1. Сутність економічних криз, їх стадії та класифікація. 6

1.2. Причини виникнення економічних криз з позиції різних економічних шкіл. 20

1.3. Наймасштабніші економічні кризи в історії суспільства. 28

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2010 РР. ТА СТАНУ ЕКОНОМІКИ РОЗВИНУТИХ КРАЇН В ПЕРІОД ЇЇ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ.. 37

2.1. Встановлення причини виникнення світової економічної кризи 2008-2010 рр. 37

2.2. Стан економіки США в період світової економічної кризи. 45

2.3. Дослідження перебігу світової економічної кризи 2008-2010 рр.  в інших країнах. 48

РОЗДІЛ 3. ВИЗНАЧЕННЯ ШЛЯХІВ СТАБІЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ.. 64

3.1. Встановлення напрямів стабілізації світової економіки. 64

3.2. Перелік заходів різних країн, спрямованих на стабілізацію економіки. 70

3.3. Роль США в подоланні світової економічної кризи. 90

ВИСНОВКИ.. 94

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ.. 98

ДОДАТКИ.. 104

Економіка підприємств | Просмотров: 342 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 18.02.2016 | Комментарии (0)

1120179-Критерії чисельності працівників-Реферат-Економіка підприємства. Обсяг-12 стор. Вартість-60 гр.

Економіка підприємств | Просмотров: 69 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 17.02.2016 | Комментарии (0)

1120029-Перерозподіл структури акціонерної власності-Реферат-Економіка. Обсяг-18 стор. Вартість-100 гр.

Зміст

Вступ........................................................................................ 3

1. Основні форми отримання у власність пакетів акцій........ 4

2. Перерозподіл структури акціонерної власності................ 8

Висновки................................................................................ 15

Список використаних джерел:.............................................. 16

Перелік основних термінів................................................... 18

Економіка підприємств | Просмотров: 81 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 25.11.2015 | Комментарии (0)

30333-Розробка бізнес-плану нового підприємства-Економіка підприємництва-Дипломна.  Обсяг-105 стор. Вартість-1000 гр.

 

ВСТУП.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА.. 6

1.1. Економічна сутність бізнес-планування. 6

1.2. Види бізнес-планів, класифікація цілей бізнес-планування. 11

1.3. Методичні основи розробки бізнес-плану. 14

Розділ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗРОБКИ БІЗНЕС-ПЛАНУ ТОВ «ОПТІМЕКС ІНДАСТРІЗ». 37

2.1. Аналіз ринку діяльності новоствореного підприємства. 37

2.2. Аналіз та оцінка фінансово-інвестиційних можливостей ініціаторів створення підприємства. 54

Розділ 3. Основні розділи бізнес-плану підприємства ТОВ «ОПТІМЕКС ІНДАСТРІЗ». 60

3.1. Маркетинговий план 60

3.2. Організаційний план 65

3.3. Фінансовий план 70

Розділ 4. Організація охорони праці на           підприємстві 81

Висновки та пропозиції 96

Список використаних джерел. 100

Додатки. 104

Економіка підприємств | Просмотров: 411 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30311-Формування доходів торговельного підприємства-Економика-Дипломна.  Обсяг-109 стор.(додатки).  Вартість-1000 гр.

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА.. 7

1.1. Поняття доходів підприємства, їх роль в процесі функціонування та розвитку суб’єктів господарювання. 7

1.2. Склад та джерела формування доходів торговельного підприємства, фактори, що визначають їх обсяги. 23

1.3. Показники оцінки достатності формування та ефективності використання доходів торговельного підприємства. 33

РОЗДІЛ 2                                                                                                АНАЛІЗ ДОХОДІВ ПП «ВОДОПЛАСТ». 41

2.1. Аналіз джерел формування динаміки, обсягів та структури доходів ПП «Водопласт». 41

2.2. Оцінка факторів, які впливають на процес формування та обсяги доходів ПП «Водопласт». 49

2.3. Аналіз достатності формування та ефективності використання доходів ПП «Водопласт». 53

РОЗДІЛ 3  ШЛЯХИ ТА НАПРЯМКИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПП «ВОДОПЛАСТ». 61

3.1. Розробка стратегії управління доходами ПП «Водопласт». 61

3.2. Обґрунтування резервів збільшення доходів підприємства. 66

3.3. Визначення обсягу доходу ПП «Водопласт» у плановому періоді 79

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 87

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 90

ДОДАТКИ.. 95

Економіка підприємств | Просмотров: 148 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30308-Управління роздрібним товарооборотом на підприємствах торгівлі-Економіка підприємства-Звіт практика.  Обсяг-82 стор(додатки) Вартість-500 гр.

 
ВСТУП    3
РОЗДІЛ 1  АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ “ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА”    5
1.1. Аналіз обсягу операційної діяльності підприємства    5
1.2. Аналіз матеріально-технічних ресурсів підприємства    8
1.3. Аналіз трудових ресурсів підприємства та системи матеріального стимулювання праці    12
1.4. Аналіз операційних витрат підприємства    18
1.5. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності підприємства    21
1.6. Аналіз податкових платежів підприємства    25
РОЗДІЛ 2  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ “ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА “ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА”    28
2.1. Аналіз активів підприємства    28
2.2. Аналіз капіталу підприємства    40
РОЗДІЛ 3 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПРАТ “ЗАХІДНА ПРОМИСЛОВА ГРУПА”    46
3.1. Аналіз обсягу та структури інвестицій підприємства    46
3.2. Оцінка ефективності  інвестиційних проектів, що здійснюються на підприємстві    48
РОЗДІЛ 4 ІНДИВІДУАЛЬНЕ  ЗАВДАННЯ «УПРАВЛІННЯ РОЗДРІБНИМ ТОВАРООБОРОТОМ НА ПІДПРИЄМСТВАХ ТОРГІВЛІ»    53
ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ    62
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ    68
ДОДАТКИ    70
 
Економіка підприємств | Просмотров: 113 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30332-Управління податковими платежами торговельного підприємства-Економіка підприємництва-Дипломна.  Обсяг-121 стор. (додатки). Вартість-1000 гр

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ 7

1.1. Сутність податкової системи, принципи та методи оподаткування. 7

1.2. Характеристика податків та їх класифікація. 14

1.3. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 24

РОЗДІЛ 2  ДОСЛІДЖЕННЯ ПОДАТКОВОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ TOB «ГОРИЗОНТ-ЄП». 32

2.1. Загальна характеристика торгівельного підприємства TOB «Горизонт-ЄП». 32

2.2. Аналіз обсягу та структури сплачених податків і обов’язкових платежів підприємства. 34

2.3. Аналіз ефективності сплати податків і обов’язкових платежів TOB «Горизонт-ЄП». 43

РОЗДІЛ 3 ОПТИМІЗАЦІЯ СПЛАТИ ПОДАТКІВ НА ТОРГІВЕЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ TOB «ГОРИЗОНТ-ЄП». 53

3.1. Основні напрямки оптимізації податкових платежів на торгівельному підприємстві TOB «Горизонт-ЄП». 53

3.2. Обгрунтування та пропозиції щодо оптимізації сплати податків на торгівельному підприємстві TOB «Горизонт-ЄП». 66

РОЗДІЛ 4 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ «ГОРИЗОНТ-ЄП». 85

4.1. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці на підприємстві 85

4.2. Нормативно – правове забезпечення питань з техніки безпеки та охорони праці 92

4.3. Напрями удосконалення організації техніки безпеки та охорони праці на підприємстві 96

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 100

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 108

ДОДАТКИ.. 114

Економіка підприємств | Просмотров: 314 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 09.07.2015 | Комментарии (0)

10340-Управління товарними запасами підприємства торгівлі-Економіка-Курсова.  Обсяг-56 стор.(додатки). Вартість-200 гр

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ 5

1.1. Економічна сутність та види товарних запасів підприємства торгівлі 5

1.2. Мета та завдання управління товарними запасами підприємства торгівлі 11

1.3. Методичні засади аналізу та планування товарних запасів підприємства торгівлі 13

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПП «СВІТОЧ». 19

2.1. Аналіз обсягу, динаміки та оборотності товарних запасів ПП «Світоч». 19

2.2. Оцінка ефективності управління товарними запасами ПП «Світоч». 23

2.3. Аналіз факторів, що впливають на розмір товарних запасів ПП «Світоч». 24

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ ПП «СВІТОЧ». 27

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 35

ДОДАТКИ.. 38

 

Економіка підприємств | Просмотров: 292 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 09.07.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 ... 71-80 81-86


Используются технологии uCoz