StudEasy

Каталог работ — Фінанси

1120194-Фінансово-кредитні установи небанківського типу-Контрольна+2 задачи-Фінанси. Обсяг-25 стор. Вартість-140 гр.

Фінанси | Просмотров: 123 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 17.02.2016 | Комментарии (0)

1120165-Оподаткування суб’єкта господарської діяльності–платника єдиного податку-Курсова-Фінанси. Обсяг-52 стор.(додатки). Вартість-250 гр.

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Теоретичні засади оподаткування суб’єкта господарської діяльності – платника єдиного податку. 5

1.1. Суть та значення суб’єкта малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. 5

1.2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази та огляд спеціальної літератури. 9

1.3. Переваги та недоліки застосування спрощеної системи оподаткування. 17

Розділ 2. Аналіз оподаткування суб’єта малого підприємництва. 22

2.1. Економічна характеристика ПП «Експосервіс-С». 22

2.2.Аналіз фінансового стану підприємства ПП „Експосервіс-С”. 24

2.3. Аналіз сплати єдиного податку підприємства ПП „Експосервіс–С”. 27

Розділ 3. Напрямки удосконалення системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу. 30

3.1. Бухгалтерський облік, аналіз і фінансова звітність малого підприємства в умовах використання персональних комп’ютерів. 30

3.2. Шляхи вдосконалення оподаткування малого бізнесу. 35

3.3. Використання зарубіжного досвіду в оподаткуванні малих підприємств. 39

Висновки. 46

Список використаних джерел. 49

Додатки. 52

Фінанси | Просмотров: 123 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 16.02.2016 | Комментарии (0)

1120110-Фінансові відносини суб’єктів господарювання з бюджетом ТОВ Сербіна (пральна)-Фінанси-Контрольна. Обсяг-50 стор. Вартість-200 гр.

Зміст

1.Фінансові відносини суб’єктів господарювання з бюджетом. 3

1.1. Предмет і об’єкти фінансових  відносин суб’єктів господарюваня. 3

1.2.Сутність об’єктів фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 7

1.3. Чинники, що впливають на механізм фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 15

1.4. Критерії оцінювання результатів фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 22

1.5. Користувачі інформації фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 26

1.6. Характеристика сучасного стану фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 27

1.7. Інформаційне забезпечення фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 30

1.8. Система показників фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 31

1.9. Класифікація фінансових  відносин суб’єктів господарюваня. 31

1.10 Аналіз ефективності фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 33

1.11 Аналіз динаміки фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 35

1.13. Індексний аналіз фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 39

1.14 Факторний аналіз динаміки фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 41

1.15. Розробка управлінських рішень за результатами проведеного аналізу ППП в фінансових  відносинах  з бюджетом ТОВ „Сербіна”. 45

1.16. Використання програмного середовища Міcrosoft Exsel  при проведені аналізу фінансових  відносин суб’єктів господарюваня з бюджетом.. 46

Список використаних джерел. 50

 

Фінанси | Просмотров: 88 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 19.12.2015 | Комментарии (0)

1120098-Автономна та гетерономна санація оздоровлення підприємства-Фінансова санація та банкрутство підприемств-Контрольна. Обсяг-12 стор. Вартість-60 гр.

Фінанси | Просмотров: 118 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 15.12.2015 | Комментарии (0)

1120088-Реформування місцевих бюджетів-Фінансі-Курсова. Обсяг-47 стор. Вартість-200 гр.

Зміст

Розділ 1. Загальний огляд проблематики реформування місцевих бюджетів: підходи, концепції, етапи та особливості сучасного періоду. 3

1.1.Загальний огляд ситуації щодо реалізації реформи в контексті бюджетно-податкової політики в Україні. 3

1.2.Аналіз існуючих підходів та концепцій, їх порівняльна характеристика. 5

1.3.Експертна оцінка етапів та їх особливості 7

1.4.Специфіка сучасного етапу реформи: точки зору, позиції, дискусії тощо. 12

Розділ 2. Експертиза нормативно-правового забезпечення реформування місцевих бюджетів. 17

2.1.Перелік та аналіз діючих нормативно-правових документів, що визначають напрями та особливості реформи. 17

2.2.Перелік та аналіз проектів нормативно-правових документів, що визначають напрями та особливості реформи. 20

2.3.Аналіз нормативно-правового забезпечення подібних реформ в зарубіжних країнах. 21

Розділ 3. Аналіз наукових рекомендацій та світового досвіду щодо реформування місцевих бюджетів. 23

3.1.Бібліографія наукових джерел, що обґрунтовують необхідність та механізм реформування. 23

3.2.Оцінка та узагальнення наукових поглядів та рекомендацій, що представлені в економічній літературі 26

3.3.Аналіз світового досвіду подібних реформ в економічних джерелах, його систематизація та узагальнення щодо можливостей використання в Україні 28

Розділ 4. Аналіз реалій практики господарювання щодо сучасного періоду реформування місцевих бюджетів. 39

4.1.Аналіз та експертні оцінки змін в реальній практиці господарювання, що відбуваються в контексті реформи за останні 3 роки в умовах кризи. 39

4.2.Формування експертних висновків та практичних рекомендацій щодо перспектив реформування на основі проведеного аналізу. 43

Список використаних джерел. 47

Фінанси | Просмотров: 139 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 14.12.2015 | Комментарии (0)

1120057-ПДВ в системі оподаткування юридичних осіб -Фінанси.Дипломна. Обсяг-100 стор. Вартість-500 гр.

Зміст

Вступ. 3

Розділ1.Теоретичні засади оподаткування податку на додану вартість в Україні 6

1.1.Податок на додану вартість його суть та значення в системі оподаткування. 6

1.2.Інформаційне забезпечення дослідження ПДВ.. 14

1.3.Критична оцінка різних точок зору щодо проблематики ПДВ.. 19

Розділ 2.Аналіз оподаткування  юридичних осіб податком на додану вартість. 28

2.1. Методика та інструментарій аналізу об’єкта дослідження та обгрунтування їх використання (статистичні моделі) 28

2.2. Аналіз статистичних даних з використанням моделей. 32

2.3. Роль ПДВ в системі оподаткування юридичних осіб. 49

Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткуваня ПДВ в Україні 60

3.1. Зарубіжний досвід та проблеми діючої системи справляння ПДВ.. 60

3.2.Зміни в порядок нарахування ПДВ в зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України. 72

3.3.Управлінські рішення щодо вдосконалення справляння ПДВ в Україні 84

Висновки. 91

Список використаних джерел. 97

Фінанси | Просмотров: 176 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 26.11.2015 | Комментарии (0)

1120057-ПДВ в системі оподаткування юридичних осіб -Фінанси.Дипломна. Обсяг-100 стор. Вартість-500 гр.

Зміст

Вступ. 3

Розділ1.Теоретичні засади оподаткування податку на додану вартість в Україні 6

1.1.Податок на додану вартість його суть та значення в системі оподаткування. 6

1.2.Інформаційне забезпечення дослідження ПДВ.. 14

1.3.Критична оцінка різних точок зору щодо проблематики ПДВ.. 19

Розділ 2.Аналіз оподаткування  юридичних осіб податком на додану вартість. 28

2.1. Методика та інструментарій аналізу об’єкта дослідження та обгрунтування їх використання (статистичні моделі) 28

2.2. Аналіз статистичних даних з використанням моделей. 32

2.3. Роль ПДВ в системі оподаткування юридичних осіб. 49

Розділ 3. Шляхи вдосконалення оподаткуваня ПДВ в Україні 60

3.1. Зарубіжний досвід та проблеми діючої системи справляння ПДВ.. 60

3.2.Зміни в порядок нарахування ПДВ в зв’язку з прийняттям Податкового кодексу України. 72

3.3.Управлінські рішення щодо вдосконалення справляння ПДВ в Україні 84

Висновки. 91

Список використаних джерел. 97

Фінанси | Просмотров: 92 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 26.11.2015 | Комментарии (0)

Фінанси | Просмотров: 90 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 26.11.2015 | Комментарии (0)

1120019-Інвестиційна привабливість поліграфічного виробництва  ТОВ „Бемікон - Україна”- Дипломна - Фінанси. Обчсяг-125(додатки)стор. Вартість-700 гр.

 

Зміст

ВСТУП.. 2

Розділ 1. Теоретичні основи забезпечення інвестиційної привабливості підприємства. 4

1.1. Сутність інвестиційної привабливості підприємства та її місце в управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 4

1.2. Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства. 11

1.3. Методичні підходи до оцінки та система заходів забезпечення інвестиційної привабливості підприємств. 20

Розділ 2. Характеристика фінансово - економічної діяльності та оцінка інвестиційної привабливості поліграфічного підприємства ТОВ «Бемікон – Україна». 39

2.1. Загальна характеристика господарської діяльності ТОВ „Бемікон - Україна”. 39

2.2. Аналіз фінансово – економічної діяльності ТОВ Бемікон – Україна». 42

2.3. Оцінка інвестиційної привабливості ТОВ “Бемікон - Україна”. 52

3. Розробка заходів забезпечення інвестиційної привабливості поліграфічного підприємства ТОВ „Бемікон - Україна”. 62

3.1. Обґрунтування доцільності залучення банківських кредитів для фінансування діяльності ТОВ „Бемікон - Україна”. 62

3.2. Визначення ефективності інвестування шляхом залучення комерційного (товарного) кредиту. 72

3.3. Оцінка ефективності інвестицій у розвиток ТОВ „Бемікон - Україна”. 77

4. Комп’ютерні технології у фінансових розрахунках. 91

5. Економічна ефективність заходів з охорони праці. 105

6. Екологічна експертиза. 106

Висновки. 107

Список використаних джерел. 110

Додаток А.. 116

Додаток Б. 119

Додаток В.. 120

Фінанси | Просмотров: 171 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 24.11.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 ... 61-70 71-77


Используются технологии uCoz