StudEasy

Каталог работ — Інформатика

1120105-Забезпечення інформаційної системи підприємства.Принципи роботи глобальної мережі-Інформатіка-Самостійна.Обсяг-38 стор. Вартість-150 гр.

1. Види забезпечення інформаційної системи підприємства. 3

1.1 Структура інформаційної системи. 3

1.2 Програмне забезпечення. 5

1.3 Технічне забезпечення. 6

1.4 Технологічне забезпечення. 7

1.5 Організаційне забезпечення. 9

1.6 Правове забезпечення. 11

1.7 Математичне забезпечення. 12

1.8 Лінгвістичне забезпечення. 12

1.9 Ергономічне забезпечення. 13

2. Структура системи підтримки прийняття рішень. 15

2.1 Передумови виникнення систем підтримки прийняття рішень. 16

2.2 Управлінські рішення та способи їх підтримки. 18

2.3 Особливості та структура систем підтримки прийняття рішень. 21

3. Принципи роботи глобальної мережі 25

3.1 Історія створення. 25

3.2 Ключові принципи інтернету. 28

3.3. протоколи інтернету. 29

3.4 Провайдери. 31

3.5 Інформаційні ресурси Інтернету. 32

3.6 Режими інформаційного обміну. 33

3.7. IP-адреси. 33

3.8 Доменні імена DNS. 34

4. Програмнне забезпечення ІСП.. 36

Список використаної літератури: 38

Інформатика | Просмотров: 116 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 19.12.2015 | Комментарии (0)

1120076-Інформаційні системи і технології в банківській сфер-Інформатика-Контрольна. Обсяг-33 стор. Вартість-200 гр.

Зміст

1. Як здійснюється підготовка й відправлення до банку платіжних доручень за допомогою систем типу "Клієнт - Банк"?. 3

2. Як можна відправити листа операторові інформаційної служби банку за допомогою системи "Клієнт - Банк"?. 3

3. Як відкрити особисті рахунки в системах "Операційний день комерційного банку"?. 4

4. Що таке вихідні форми та які основні види вихідних форм існують у системах "Операційний день комерційного банку"?. 5

5. У чому полягає робота з довідниками в середовищі АРМ бухгалтера підприємства?. 5

6. Яку роль відіграє архів банківських документів у середовищі АРМ бухгалтера?. 6

7. Для чого використовуються ієрархічні багаторівневі структури довідників об'єктів аналітичного обліку (субконто) в "1С:Бухгалтерії"?. 6

9. Як сформувати потрібний звіт у середовищі "1C:Бухгалтерії"?. 8

10. Які можливості пропонує вбудований калькулятор "1С:Бухгалтерії"?. 8

11. Що таке "таблиця", "запис", "поле" бази даних?. 9

12. Які можливості надає користувачеві Excel для введення в таблицю набору послідовних дат?. 10

13. Як можна створити підвікна в робочому вікні Excel для роботи з великою за розміром таблицею?. 11

14. Як можна скористатися в Excel формами даних для пошуку та відбору потрібних даних із списку?. 12

15. Як можна в Excel відсортувати список за більш ніж 3 полями?. 14

16. Як у Excel можна показати (відфільтрувати) записи списку, де значення певного поля не належить обов'язково певному інтервалу значень?. 14

17. Наведіть приклад критерію з порівняльними елементарними умовами в Excel. 15

18. Як, використовуючи можливості розширеного фільтра Excel, зазначити вимогу унікальності записів, що відбираються?. 16

19. Наведіть приклад формули Excel, що використовує бібліотечні функції роботи зі списками для обчислення кількості записів списку, які відповідають певному критерію (обмеженням)?. 17

20. Від яких первісних даних в Excel залежить результат обчислення за певною формулою?. 18

21. Які можливості керування структурованим списком, отриманим при підбиванні проміжних підсумків, забезпечує Excel?. 19

22. Наведіть приклад використання можливостей підсистеми "таблиця підстановки" Excel для аналізу впливу кількох параметрів на результуюче значення. 20

23. Наведіть приклад використання можливостей підсистеми пошуку рішень Excel. 21

24. Продемонструйте на конкретному прикладі задачі обліку банківської інформації організацію інформації у вигляді кількох зв'язаних таблиць бази даних. 21

25. Що такс "первинний ключ" у даних системи Access?. 24

26. Як відбувається введення та редагування даних у таблицях системи Access?. 25

27. Які основні механізми для створення запитів забезпечує система Access?. 26

28. Що таке параметричні запити в системі Access?. 28

29. Як відбувається редагування звіту в системі Access?. 28

30. Як скористатися створеними формами в системі Access?. 30

31. Які існують механізми передачі даних, підготовлених засобами Access, до середовища Есхеl?. 30

32. Як скористатися можливостями динамічного обміну даними (DDE) для аналізу даних " 1С:Бухгалтерії" засобами табличного процесора Excel?. 31

Список використаних джерел. 33

Інформатика | Просмотров: 76 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 09.12.2015 | Комментарии (0)

1012047-Електронний документообіг. Функції електронного підпису-Сучасні інформаційні технології (Інформатика)-Реферат. Объем-28 стр.                   Стоимость-100 гр

Зміст

Вступ. 3

1. Електронний документообіг. 4

2. Функції електронного підпису. 11

Висновки. 27

Список використаних джерел. 28

Інформатика | Просмотров: 140 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 21.10.2014 | Комментарии (0)

Курс лекцій з дисципліни "Інформатика” для студентів економічних 
спеціальностей /укладачі: Д.В. Бєльков, Є.М. Єдемська - Донецьк: ДонНТУ, 
2011. – 296 c. 
Посібник відповідає програмі навчального курсу дисципліни 
„Інформатика”. Він містить в собі конспект теоретичних відомостей необхідних 
для засвоєння студентами економічних спеціальностей всіх тем курсу і 
виконання лабораторних робіт. 
Укладачі: Д.В. Бєльков, доцент, 
Є.М. Єдемська, ст. викладач, 
Рецензент 
Відповідальний за випуск: В.М. Павлиш, професор
Інформатика | Просмотров: 190 | Загрузок: 217 | Добавил: admin | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

120128-Інформаційні ресурси Інтернету для економістів-Інформатика-Лабораторная

Інформатика | Просмотров: 374 | Загрузок: 0 | Добавил: admin | Дата: 21.01.2014 | Комментарии (0)

1-10 11-17


Используются технологии uCoz