StudEasy

Каталог работ — Менеджмент організацій

30380-Оцінка рівня конкурентоспроможності персоналу підприємства-Менеджмент персоналу-Контрольна.  Обсяг-18 стор.  Вартість-100 гр.

 
Менеджмент організацій | Просмотров: 154 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 07.08.2015 | Комментарии (0)

30365-Соціально-психологічні методи у сучасному менеджменті та підвищення ефективності їх використання ТОВ-Менеджмент організацій-Курсова.  Обсяг-60 стор.  Вартість-200 гр.

 

Вступ. 3

І. Сутність соціально-психологічного клімату та його вплив на ефективність діяльності організації 5

1.1 Сутність і фактори формування соціально-психологічного клімату. 5

1.2 Вплив соціально-психологічного клімату на ефективність праці та використання трудового потенціалу. 9

1.3 Методики дослідження і показники оцінки соціально-психологічного клімату. 15

ІІ. Аналіз стану соціально-психологічного клімату на ТОВ «Камоцці-пневматик-Симферополь». 22

2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Камоцці-пневматик-Симферополь». 22

2.2. Оцінка соціально-економічних передумов формування соціально-психологічного клімату в організації 26

2.3. Оцінка стану соціально-психологічного клімату. 32

ІІІ. Проект заходів щодо вдосконалення соціально-психологічного клімату на ТОВ «Камоцці-пневматик-Симферополь». 40

3.1. Вдосконалення організації і стимулювання праці найманих працівників. 40

3.2. Впровадження програм розвитку персоналу та вдосконалення управління. 45

Висновки. 53

Список використаних джерел. 55

Додатки. 58

 
 
Менеджмент організацій | Просмотров: 141 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 11.07.2015 | Комментарии (0)

30356-Проектування робіт та організація праці персоналу туристичного підприємства-Менеджмент-Курсова.  Обсяг-50 стор(додатки).  Вартість-170 гр.

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи проектування робіт та організація праці персоналу туристичного підприємства. 6

1.1. Сутність процесу організації праці персоналу туристичного підприємства. 6

1.2. Класифікація факторів, що впливають на організацію праці персоналу. 11

Розділ 2. Дослідження організації праці персоналу туристичної фірми "Артекс". 18

2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичної фірми "Артекс". 18

2.2. Система організації праці персоналу в туристичній фірмі "Артекс". 23

Розділ 3. Удосконалення системи організація праці персоналу. 31

3.1. Шляхи вдосконалення кадрової політики в туристичній фірмі "Артекс". 31

3.2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення організації праці персоналу в туристичній фірмі "Артекс". 35

Висновки та пропозиції 41

Список використаних джерел. 44

Додатки. 47

 

Менеджмент організацій | Просмотров: 122 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30356-Проектування робіт та організація праці персоналу туристичного підприємства-Менеджмент-Курсова.  Обсяг-50 стор(додатки).  Вартість-170 гр.

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи проектування робіт та організація праці персоналу туристичного підприємства. 6

1.1. Сутність процесу організації праці персоналу туристичного підприємства. 6

1.2. Класифікація факторів, що впливають на організацію праці персоналу. 11

Розділ 2. Дослідження організації праці персоналу туристичної фірми "Артекс". 18

2.1. Організаційно-економічна характеристика туристичної фірми "Артекс". 18

2.2. Система організації праці персоналу в туристичній фірмі "Артекс". 23

Розділ 3. Удосконалення системи організація праці персоналу. 31

3.1. Шляхи вдосконалення кадрової політики в туристичній фірмі "Артекс". 31

3.2. Розробка пропозицій щодо вдосконалення організації праці персоналу в туристичній фірмі "Артекс". 35

Висновки та пропозиції 41

Список використаних джерел. 44

Додатки. 47

 

Менеджмент організацій | Просмотров: 124 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30325-Адміністративні методи управління туристичним підприємством-Менеджмент-Курсова.  Обсяг-68 стор.(додатки). Вартість-200 гр.

 

ВСТУП....................................................................................................3  

РОЗДIЛ 1. Теоретичні аспекти застосування адміністративних методів управління на туристичних підприємствах.....................7    

1.1. Поняття, сутнiсть та значення адмiнiстративних методiв управлiння...............................7       

1.2. Характеристика адмiнiстративних методiв управлiння  підприємством туристичного бізнесу....................................13     

РОЗДIЛ 2. Дослідження Ефективності застосування адміністративних методів в управлінні ТОВ „Галопом по європах”..................18

2.1. Загальна характеристика дiяльностi ТОВ „Галопом по європах”.......18

2.2. Оцінка персоналу ТОВ „Галопом по європах”......................................26

2.3. Аналіз адміністративних методів в управлінні ТОВ „Галопом по європах”...................................40

РОЗДIЛ 3. пропозиції щодо удосконалення адміністративних методів управління  ТОВ „Галопом по європах”....................46

3.1. К омплекс заходів щодо вдосконалення адмiнiстративних методiв управлiння підприємством..................46

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ......................................................51     

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ..........................................55  

ДОДАТКИ…………………………………………………………..60  

Менеджмент організацій | Просмотров: 499 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30322-Організація управлінської праці на підприємстві готельного бізнесу готель Братислава-Економіка та менеджмент підприємства-Курсова.  Обсяг-65 стор.  Вартість-250 гр.

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ У ПІДПРИЄМСТВАХ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА.. 6

1.1. Теоретичне обґрунтування управлінської праці: особливості та роль у сучасних умовах господарювання підприємств готельного господарства. 6

1.2. Фактори, що впливають на ефективність організації управлінської праці у підприємствах готельного господарства. 11

1.3. Показники оцінки ефективності організації управлінської праці у підприємствах готельного господарства. 17

Висновки до розділу 1. 21

РОЗДІЛ ІІ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ У ПАТ ГК «БРАТИСЛАВА» М. КИЄВА.. 23

2.1. Дослідження ефективності організаційної структури управління підприємством.. 23

2.2. Аналіз впливу організації управлінської праці на економічно-фінансовий стан ПАТ ГК «Братислава». 29

2.3. Оцінка кількісних та якісних показників управлінського кадрового потенціалу підприємства та ефективності його використання. 36

Висновки до розділу 2. 45

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБЛЕННЯ ПРОГРАМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАЦІ У ПАТ ГК «БРАТИСЛАВА» М. КИЄВА.. 46

3.1. Визначення форм та методів удосконалення організації управлінської праці у ПАТ ГК «Братислава». 46

3.2. Удосконалення організації мотивації праці управлінського персоналу підприємства. 52

Висновки до розділу 3. 58

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 59

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 63

 
 
Менеджмент організацій | Просмотров: 129 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30317-Організаційна культура та управління поведінкою персоналу підприємства готельного бізнесу-Економіка та менеджмент підприємства-Курсова. Обсяг-59 стор.  Вартість-200 гр.

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВАМИ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ.. 6

1.1. Поняття, зміст, основні елементи організаційної культури в підприємствах туристичного бізнесу. 6

1.2. Види та особливості організаційної культури в підприємствах туристичного бізнесу. 13

1.3. Методика діагностики організаційної культури в підприємствах туристичного бізнесу. 18

РОЗДІЛ 2  ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬ «ПРЕМЬЄР ПАЛАЦ», М. КИЇВ.. 23

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності готелю «Премьєр Палац», м. Київ. 23

2.2. Аналіз організаційної культури в управлінні готелю «Премьєр Палац», м. Київ. 28

2.3. Оцінка ефективності управління поведінкою персоналом в  готелі «Премьєр Палац», м. Київ. 33

РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ В УПРАВЛІННІ ГОТЕЛЬ «ПРЕМЬЄР ПАЛАЦ» М. КИЇВ.. 38

3.1. Шляхи вдосконалення організаційної культури в готелі «Премьєр Палац», м. Київ. 38

3.2. Впровадження сучасних методів управління поведінкою персоналу в готелі «Премьєр Палац», м. Київ. 45

ВИСНОВКИ.. 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 59

 

Менеджмент організацій | Просмотров: 291 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30316-Планування оборотних засобів підприємств готельного бізнесу-Економіка та менеджмент підприємства-Курсова.  Обсяг-41 стор.  Вартість-170 гр.

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ.. 5

1.1. Сутність та класифікація оборотних засобів підприємства. 5

1.2. Методи планування потреби в оборотних засобах підприємства готельного бізнесу. 10

1.3. Ефективність використання оборотних засобів підприємства готельного бізнесу. 12

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ДП «ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА»,  м. КИЇВ.. 15

2.1. Організаційно-економічна характеристика діяльності готелю «Україна». 15

2.2. Аналіз динаміки обсягу та складу оборотних засобів готелю та джерел їх фінансування. 17

2.3. Оцінка ефективності управління оборотними засобами готелю.. 23

РОЗДІЛ 3. УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ ЗАСОБАМИ ДП «ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА», м. КИЇВ.. 27

3.1.Обгрунтування потреби підприємства в оборотних засобах на плановий період. 27

3.2. Систематизація шляхів підвищення ефективності управління оборотними засобами готелю «Україна». 27

ВИСНОВКИ.. 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 37

ДОДАТКИ.. 40

Менеджмент організацій | Просмотров: 109 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 31-40


Используются технологии uCoz