StudEasy

Каталог работ — Міжнародні відносини

1120282-Розвиток двосторонніх міжнародних економічних звязків України з Німеччиною - Міжнародні економічні відносини-Бакалавр. Обсяг-36 стор. Вартість-170 гр.

                                                    ЗМІСТ

1. Теоретико-методичні положення дослідження міжнародних економічних зв’язків

1.1. Сутність двосторонніх міждержавних відносин в економічній сфері

1.2. Сутність двосторонніх торгівельних відносин

1.3. Міждержавне економіко-стратегічне партнерство

2. Оцінка сучасного стану розвитку двосторонніх відносин Україна – Німеччина

2.1. Стан міждержавних відносин в економічній сфері України і ФРН

2.2. Стан торгівельних відносин України і ФРН

2.3. Стратегічне партнерство України і ФРН в економічній сфері

3. Тенденції розвитку та напрямки інтенсифікації зовнішніх зв’язків Україна – Німеччина

3.1. Проблеми міжнародного руху робочої сили між Україною і ФРН

3.2. Перспективи розвитку торгівельних відносин між Україною і ФРН

3.3. Перспективи розвитку двосторонніх економіко-стратегічних відносин між Україною і ФРН

Висновки

Список використаних джерел

Міжнародні відносини | Просмотров: 104 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 25.02.2016 | Комментарии (0)

30054-Місце, роль та потенціал розвитку Франціі у міжнародному торговельному просторі-Міжнародна торгівля-Самостійна.  Обсяг-40 стор.  Вартість-150 гр.

 

Вступ. 3

1. Рейтингові позиції Франції у міжнародній торговельній системі за основними показниками. 4

2. Аналіз показників розвитку зовнішньої торгівлі Франції у динаміці за 2009 – 2011 рр. 10

2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля; ВВП; Ч) 11

2.2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі» (5 товарних груп (див 2.3.); індекс чистої торгівлі; індекси диверсифікації та концентрації) 13

2.3. Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів та послуг) у динаміці за 5 позиціями у структурі послуг та товарів, обраними на підставі питомої ваги. 14

2.4. Аналіз показників інтенсивності (Ке; Кі; Обсяг експорту/імпорту та ЗТО на душу населення); 16

2.5. Рівень інтеграції країни у глобальну економіку (% частка експорту та імпорту у світовому експорті/імпорті; темп приросту Е/І; товарний експорт; с/г експорт; експорт добувної промисловості; експорт послуг; експорт транспортних послуг.) 17

3. Стан та перспективи зовнішньоторговельної взаємодії Франції  з Україною.. 19

3.1. Товарна структура взаємної торгівлі; питома вага у торгівлі країн контрагентів. /в динаміці 2009 – 2011 рр. за 5 позиці ями по товарам і послугам/ 21

3.2. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між державами. 24

3.3. Обґрунтування новітніх (не усталених) напрямів торговельної взаємодії у рамках сучасних трансформацій міжнародного торговельного середовища. 30

Список використаних джерел. 32

Додатки. 35

Міжнародні відносини | Просмотров: 191 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 13.03.2015 | Комментарии (0)

30052-Місце, роль та потенціал розвитку Німеччини у міжнародному торговельному просторі-Міжнародна торгівля-Курсовая.  Обсяг-45 стор.  Вартість-170 гр.

 

Вступ. 3

1.Рейтингові позиції Німеччини у міжнародній торговельній системі за основними показниками. 5

2. Аналіз показників розвитку зовнішньої торгівлі Німеччини у динаміці за 2009 – 2011 рр. 19

2.1. Характеристика абсолютних показників розвитку зовнішньої торгівлі (експорт; імпорт; ЗТО; генеральна торгівля; ВВП; Ч) 19

2.2. Оцінка результуючих показників розвитку зовнішньої торгівлі (сальдо торговельного балансу; сальдо балансу послуг; індекси стану балансу; індекс «умови торгівлі» (5 товарних груп (див 2.3.); індекс чистої торгівлі; індекси диверсифікації та концентрації) 26

2.3. Аналіз структурних показників (товарна та регіональна структура експорту/імпорту товарів та послуг) у динаміці за 5 позиціями у структурі послуг та товарів, обраними на підставі питомої ваги. 28

2.4. Аналіз показників інтенсивності (Ке; Кі; Обсяг експорту/імпорту та ЗТО на душу населення) 29

2.5. Рівень інтеграції країни у глобальну економіку (% частка експорту та імпорту у світовому експорті/імпорті; темп приросту Е/І; товарний експорт; с/г експорт; експорт добувної промисловості; експорт послуг; експорт транспортних послуг) 30

3. Стан та перспективи зовнішньоторговельної взаємодії 35

3.1. Товарна структура взаємної торгівлі; питома вага у торгівлі країн контрагентів (в динаміці 2009 – 2011 рр. за 5 позиціями по товарам і послугам)Німеччини  з Україною.. 35

3.2. Особливості режиму митно-тарифного регулювання у торгівлі між державами. 43

3.3. Обґрунтування новітніх (не усталених) напрямів торговельної взаємодії у рамках сучасних трансформацій міжнародного торговельного середовища. 47

Список використаних джерел. 49

Міжнародні відносини | Просмотров: 134 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 13.03.2015 | Комментарии (0)

10110006-Контракт на экспорт продукцїї-Міжнародна економіка-Курсова-Объем-35 стр.   Стоимость-160 гр

 

Міжнародні відносини | Просмотров: 112 | Загрузок: 51 | Добавил: veka42 | Дата: 30.12.2014 | Комментарии (0)

1012048-7-Азійсько-Тихоокеанський форум економічного співробітництва-Теорія міжнародних відносин-Аналитическая записка. Объем-4 стр.                     Стоимость-40 гр

 

- Визначення ПЧК і виділення проблемної ситуації

- Введення поняття управління

 

 

 

Міжнародні відносини | Просмотров: 99 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 21.10.2014 | Комментарии (0)

1012048-6-Азійсько-Тихоокеанський форум економічного співробітництва-Теорія міжнародних відносин-Аналитическая записка. Объем-5 стр.                      Стоимость-40 гр

     

      1.Обмеження ПЧК

      2. Виділення проблемної ситуації

      3.Визначення коаліційних груп

      4. Визначення сторін, що протидіють

      5.Кваліфікація ПС

      6.Виявлення конфліктної ситуації

      7.Визначення типу МК

      Висновки

Міжнародні відносини | Просмотров: 100 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 21.10.2014 | Комментарии (0)

1012048-5-Азійсько-Тихоокеанський форум економічного співробітництва-Теорія міжнародних відносин-Аналитическая записка. Объем-6 стр                Стоимость-40 гр

  - Обмеження ПЧК  

  - Визначення проблемної ситуації   

  - Характеристика МВ по характеру взаємодіючих суб'єктів  

  - Характеристика МВ по виду 

   - Характеристика МВ по формі  

    - Характеристика МВ за часом здійснення   

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжнародні відносини | Просмотров: 97 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 21.10.2014 | Комментарии (0)

1012048-4-Азійсько-Тихоокеанський форум економічного співробітництва-Теорія міжнародних відносин-Аналитическая записка. Объем-6 стр.                      Стоимость-40 гр

 

- Обмеження ПЧК 

- Співставлення обмеженого ПЧК  з ЦВМІ 

 - Встановлення суб’єктного складу зовнішньо-політичної взаємодії 

 - Встановлення сторін, що конфліктують, союзів, що протистоять,  і коаліцій  

  -  Уточнення змісту, форм проявлення та тенденцій розвитку даного міжнародного процесу   

  - Розстановка сил у ЦДС   

  - Визначення потенціалу сторін  

  - Введення коефіцієнтів від 0-1  

   - Взаємозв’язок розглянутого МВ, його ЦДС з іншими ЦДС, ЦВМІ  і іншими глобальними світовими процесами   

 

 

 

 

 

 

Міжнародні відносини | Просмотров: 115 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 21.10.2014 | Комментарии (0)

1012048-3-Азійсько-Тихоокеанський форум економічного співробітництва-Теорія міжнародних відносин-Аналитическая записка. Объем-8 стр.                 Стоимость-50 гр

 

- Обмеження ПЧК   

- Визначення суб’єктного складу можливої зовнішньополітичної взаємодії та її середовища  

- Визначення акторів та учасників зовнішньополітичної взаємодії та їх соціальних шлейфів конструкція блоків зовнішньополітичних цілей суб’єктів та їх акторів у даному ПЧК  

- Порівняльний аналіз декларованого та реального зовнішньополітичного курсів акторів   

- Формулювання остаточних оперативних цілей суб’єктів зовнішньополітичної взаємодії   

- Визначення центрів зовнішньополітичної взаємодії суб’єктів  

- Визначення формальних та неформальних коаліцій суб’єктів МВ 

- Виділення співпадіння зовнішньополітичних цільових блоків  

Висновок

 

 

 

Міжнародні відносини | Просмотров: 110 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 21.10.2014 | Комментарии (0)

1-10 11-14


Используются технологии uCoz