StudEasy

Каталог работ — Педагогіка

1120139-Система вищої освіти в Франції - Реферат - Вища освіта України та Болонський процес. Обсяг-19 стор. Вартість-90 гр.

Педагогіка | Просмотров: 115 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 07.01.2016 | Комментарии (0)

20093-Тема духовного випробування в романі Ж.Верна-Методика викладання уроку. Обсяг-13 стор.   Вартість-50 гр.
Педагогіка | Просмотров: 963 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 28.02.2015 | Комментарии (0)

20080-Гроші у функціонуванні ринку(лекція)-Педагогічна практика.Обсяг-20 стор. Вартість-100 гр.

Форма навчального процесу: лекція (2 години)

Цілі:

Освітні: сформувати знання студентів про сутність грошових відносин.

Виховні: формування у студентів сучасного бачення грошових відносин в економіці, сприйняття студентами закономірностей грошового обігу.

            Розвиваючі: розвиток у студентів уявлень про грошові відносини, в як особливу роль у задоволенні потреб, підготувати до розуміння потреби в грошових відносинах, сформувати в студентів бачення процесів грошового обігу.

Вимоги до знань і вмінь студентів: знати, що таке грошові відносини, сутність грошового обміну, фактори, які на нього впливають, основні елементи грошових відносин.

Категорії і поняття теми: грошові відносини, грошовій обіг, вартість грошей, види грошей, ціна, грошові реформи.

Обладнання та матеріали:

- лекційний інвентар;

- конспект лекції по темі.

Література:

Основна:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. — видан. перероб. і доп. — К.: Знання - Прес, 2007. - Глава 8,9.

2. Макконнелл K.P., Брю C.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика: Пер. с 14-го ані-. Изд. - М.: ИНФРА -М, 2004,- Главы 3,20,21, 23,24,25.

3. Самуэльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономикс: Пер. с анг., издание пятнадцатое. - М., Бином - Кно Рус, 1997. - Главы 3, 4, 9,10.

Додаткова:

1. Загальна економіка: Підручник. За ред. І.Ф. Радіонової. – 6-те вид., доп., перероб. І виправлене. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2008. – Теми: 2.1, 2.4, 2.6.

2. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди / За ред.. C.B. Мочерного, О.А.Устенка. -К.: ВЦ „ Академія",1998. -Теми 10-11.

3. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Беляев та ін.; За ред. проф. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001. - Тема 6.

Педагогіка | Просмотров: 104 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 27.02.2015 | Комментарии (0)

20079-Економічний механізм ринку (лекція)-Педагогічна практика. Обсяг-22 стор. Вартість-130 гр.

Тема: Економічний механізм ринку

Форма навчального процесу: лекція (2 години)

Цілі лекції:

                               Освітні: з'ясувати суть і об'єкт ринку, основні умови його виникнення та ефективного функціонування, найважливіші принципи ринкової економіки. Сформувати знання студентів про попит і пропозицію товару на ринку.

  Виховні: формування у студентів сучасного бачення ринкових процесів в економіці, сприйняття студентами закономірностей ринкового механізму

                                    Розвиваючі: розвиток у студентів уявлень про цінову рівновагу, ціноутворення і монополії, розкрити сутність поняття «ринок», визначивши його природу, охарактеризувати місце ринку,

         його  функції, суб’єкти та об’єкти, проаналізувати аспекти сучасного ринку.

Вимоги до знань і вмінь студентів: знати, що таке попит і пропозиція; знати, що таке ціноутворення і монополія.

Категорії і поняття теми: попит, ціноутворення, пропозиція, монополія, антимонопольна політика.

Обладнання та матеріали:

- інвентар;

- конспект уроку по темі.

Література:

Основна:

1. Економічна теорія: Політекономія: Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. — видан. перероб. і доп. — К.: Знання - Прес, 2007. - Глава 8,9.

2. Єщенко Л.С., Палкін Ю.Л. Сучасна економіка: Навч, посіб. - К.: Вища шк., 2005, -Розд. 6,7.

3. Самуэльсон Пол, Нордхаус Вильям Д. Экономикс: Пер. с анг., издание пятнадцатое. - М., Бином - Кно Рус, 1997. - Главы 3, 4, 9,10.

Додаткова:

1. Загальна економіка: Підручник. За ред. 1.Ф. Радіонової. - 6-те вид., доп., перероб. і виправлене. - Кам'янець - Подільський: Аксіома, 2008. - Теми: 2.1,2.4,2.6.

2. Основи економічної теорії. Тести. Задачі. Кросворди / За ред.. C.B. Мочерного, О.А.Устенка. -К.: ВЦ „ Академія",1998. -Теми 10-11.

3. Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С.Савчук, О.О. Беляев та ін.; За ред. проф. К.Т. Кривенка. - К.: КНЕУ, 2001. - Тема 6.

Педагогіка | Просмотров: 99 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 27.02.2015 | Комментарии (0)

20078-Формування доходів у ринковій економіці (лекція)-Педагогічна практика. Обсяг-23 стор.  Вартість-130 гр.

План-конспект уроку-лекції 3

Хід уроку. 5

І. Вступна частина: 5

ІІ. Основна      частина: 5

IIІ. Заключна частина: 23

Педагогіка | Просмотров: 132 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 27.02.2015 | Комментарии (0)

20077-Різні види ринків та ринкова інфраструктура  (лекція)-Педагогічна практика.Обсяг-33 стор. Вартість-150 гр.

 

Педагогіка | Просмотров: 95 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 27.02.2015 | Комментарии (0)

20076-Гроші у функціонуванні ринку-Семінар-Основи економічної теорії-Педагогічна практика. Обсяг-17 стор.  Вартість-100 гр.

 
Педагогіка | Просмотров: 189 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 27.02.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-28


Используются технологии uCoz