StudEasy

Каталог работ — Технологія ресторанного господарства

30344-.Устаткування для нарізання овочів-Устаткування в галузі-Контрольна.  Обсяг-15 стор.  Вартість-80 гр.

 
Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 263 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30342-Характеристика збивальних машин.Пекарські та жарильні шафи.Льодогенератори для барів-Устаткування в галузі-Контрольна.  Обсяг-15 стор.  Вартість-80 гр.

 
Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 223 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30324-Розробляння технологічної документації на нову продукцію-ТЕХНОЛОГІЯ СУПІВ З ВОДОРОСЛЯМИ ВАКАМЕ-Звіт.  Обсяг-106 стор.(додатки).  Вартість-500 гр.

 

ВСТУП.. 3

I. КОМПЛЕКСНА З ФАХУ ПРАКТИКА.. 4

1. Визначення концептуальних засад діяльності закладу. 4

2. Характеристика загальної схеми технологічного процесу та інженерних систем закладу. 10

2.1 Джерела матеріально-технічного і продовольчого забезпечення. 10

2.2. Технологічні лінії та робочі місця з характеристикою технологічного устаткування. 26

2.3. Сервісний процес та реалізація готової продукції 29

2.4. Кадрове забезпечення системи технологічного процесу. Зміст завдань щодо кадрової діяльності закладу. 31

2.5. Загальна характеристика інженерних систем закладу. 36

2.6 Характеристика просторової структури закладу з розміщенням технологічного устаткування у виробничих підрозділах. 40

3.  Характеристика заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середовища у закладі 43

4. Забезпечення санітарно-гігієнічної дисципліни у закладі 45

5. Планово-економічна діяльність закладу. 52

5.1. Аналіз операційних доходів закладу ресторанного господарства та прогнозування його виробничої програми. 52

5.2. Дослідження обсягів та структури операційних активів закладу ресторанного господарства. 54

5.3. Оцінка поточних витрат та собівартості реалізованих товарів і продукції власного виробництва закладу ресторанного господарства. 60

5.4. Вивчення формування операційного прибутку закладу ресторанного господарства. 69

6. Індивідуальне завдання. 73

6.1.Розробка технологічної документації на нову продукцію. Технологія супів з водорослями вакаме. 73

6.2. Контроль якості продукції і послуг в закладі 73

 

II. ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА.. 76

1. Обґрунтування (ініціалізація) проекту. 76

1.1. Проведення маркетингових досліджень ринку продукції та послуг закладів ресторанного господарства з метою обґрунтування доцільності проектування  (реконструкції) закладу ресторанного. 76

1.2. Визначення концептуальних засад діяльності закладу. 81

1.3. Розроблення виробничих програм закладу ресторанного господарства на основі моніторингу ресторанного господарства, визначення напрямів технологічних інновацій. 83

2. Розвиток проекту. 91

2.1. Аналітичний огляд літератури з досліджуваної теми. 91

2.2.Об’єкти, предмети, методи і методики дослідження. 92

2.3. Наукове обґрунтування і розроблення технологій. 93

2.4. Якість розроблених страв, нормативна документація на розроблені страви. 95

2.5.Впровадження розроблених технологій в заклади ресторанного господарства, їх соціально-економічна ефективність і конкурентопридатність. 99

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 101

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 105

ДОДАТКИ.. 107

Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 146 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30323-Розробляння технологічної документації на нову продукцію-ТЕХНОЛОГІЯ САЛАТІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ СИРУ ТОФУ-Звіт практике.  Обсяг-62 стор. Вартість-350 гр.

 

 

Вступ........................................................................................................................3

1. Обгрунтування (ініціалізація) проекту........................................................5

1.1. Маркетингові дослідження ринку продукції та послуг закладів ресторанного господарства………………………………………………………5

1.1.1. Дослідження ареолу діяльності закладу ресторанного господарства...…5

1.1.2. Аналіз ринку продукції, послуг ресторанного господарства району та його конкурентного середовища………………………………………………...5

1.1.3. Вивчення потенційних споживачів в ареалі діяльності закладу………..7

1.1.4. Дослідження конкурентів…………………………………………………8

1.1.5. Визначення ємності ринку та його сегментація..………………………12

1.1.6. Окреслення можливих та потенційних джерел постачання ресурсів, каналів збуту продукції, напрямів стимулювання продажу послуг……….…13

1.1.7. Визначення маркетингової політики…………………………………….15

1.2. Визначення концептуальних засад діяльності закладу…………………..16

1.2.1. Розробити концепцію закладу, обґрунтувавши тип, спеціалізацію,    спрямування на споживачів………………………………………………...…..16

1.2.2. Спрогнозувати динаміку попиту…………………………………………17

1.2.3. Визначити оборотність місця, тривалість перебування відвідувачів та загальну денну кількість відвідувачів закладу………………………………...18

1.2.4. Визначити зовнішні джерела теплозабезпечення, енергопостачання, водопостачання та каналізації………………………………………………….19

1.2.5. Надати загальна характеристику ділянки будівництва...………………23

1.3. Розроблення виробничих програм закладу ресторанного господарства на основі моніторингу ресторанного господарства…………………………..…24

1.4. Впровадження у виробництво технологічних карт на напої……………..38

 

2. Розвиток проекту………………………………………………………...…..39

2.1. Аналітичний огляд літератури. Сучасний стан та шляхи підвищення поживної цінності салатів  ……………………………………………….…..…39

2.2. Об’єкти, предмети, методи і методики дослідження…………..…………45

2.3. Наукове обґрунтування технології салатів з використанням сиру тофу…………………………………………………………………..…………..46

2.4. Поживна цінність салатів з сиром тофу..…………………………………....51

2.5. Якість розроблених салатів з сиром тофу .…………………………………51

3. Індивідуальне завдання.................................................................................54

3.1. Технологія салатів із використанням сиру тофу………………………….54

Висновки та пропозиції......................................................................................60

Список інформаційних джерел.........................................................................62

Додатки

 

 

Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 97 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30321-Організація виробництва та обслуговування в закладі-Їдальня Генеральної прокуратури України-Звит по практике.  Обсяг-62 стор.  Вартість-350 гр

 

Вступ. 3

1. Обгрунтування (ініціалізація) проекту. 5

1.1. Ознайомлення з спеціалізацією, організаційно-юридичною формою утворення закладу. 5

1.2. Вивчення контингенту споживачів, особливостей їхнього обслуговування. 7

1.3. Вивчення добової динаміки попиту на послуги закладу ресторанного господарства. 12

1.4. Об'єкти, предмети, методи і методики дослідження. 15

2. Характеристика загальної схеми технологічного процесу і інженерних систем закладу. 17

2.1. Характеристика складського господарства. 17

2.2. Вивчення організації технологічного процесу та визначення  основних напрямків удосконалення. 19

2.3. Аналіз сервісного процесу та реалізації готової продукції 24

2.4. Аліз організації кадрового забезпечення. 27

2.5. Характеристика інженерних систем закладу. 31

2.6. Аліз просторової структури закладу з розміщенням устаткування. 33

3. Планово-економічна діяльність закладу. 41

4. Вивчення сфери управлінської діяльності закладом. 46

5. Індивідуальне завдання. 49

Висновки. 59

Список використаних джерел. 60

Додатки. 62

Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 181 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30318-Організація виробництва та обслуговування в закладі ресторанного господарства ТОВ (Таверна), Ресторан (Кафе Стори)-Технология ресторанного господарства-Звіт по практике.Обсяг-106 стор.  Вартість-500 гр.

 

Зміст

Вступ………………………………………………………………………………4

       I.Комплексна з фаху практика…………………………………………………7 

1. Обгрунтування проекту…………………………………………………….…..7

1.1. Дослідження ареолу діяльності ресторану «Кафе Сторі» ……………....7

1.2.Аналіз ринку продукції, послуг ресторанного господарства району та його конкурентного середовища…..8

1.3.Контингент споживачів та особливості їхнього обслуговування………..10

1.4.Дослідження конкурентів………………………………………………....11

1.5.Визначення ємності ринку та його сегментація………………………..15

1.6.Визначення маркетингової політики…………………………………….17

1.7.Визначення концептуальних засад діяльності ресторану……………...20

1.8.Спрогнозувати динаміку попиту ресторану «Кафе Сторі»…………….21

2. Характеристика загальної схеми технологічного процесу та інже­нерних систем ресторану «Кафе Сторі»………...24

2.1.Джерела матеріально-технічного та продовольчого забезпе­чення…...24

2.2.Технологічні лінії та робочі місця з характеристикою техно­логічного устаткування………..30

2.3.Сервісний процес та реалізація готової продукції……………………..38

2.4.Кваліфікаційний рівень і кількісний склад працівників ресторану «Кафе Сторі»…………………………………………………………………………...…40

2.5.Загальна характеристика інженерних систем ресторану……………...45

2.6. Об’ємно-планувальне рішення з розміщенням технологічного устаткування у виробничих підрозділах……………………………………….47

3. Характеристика заходів щодо охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки та охорони навколишнього середо­вища у ресторані «Кафе Сторі»…………….48

4. Забезпечення санітарно-гігієнічної дисципліни у ресторані……………....57

5. Планово-економічна діяльність ресторану «Кафе Сторі»…………………59

6. Індивідуальне завдання....................................................................................67

6.1. Аналіз ассортименту власного виробництва та пропозиції по удосконаленню ……….…67

6.2. Контроль якості продукції і послуг в закладі …………………………….68

 

               II. Переддипломна практика………………………………………………….70

1. Обгрунтування (ініціалізація) проекту............................................................70

1.1. Маркетингові дослідження ринку продукції та послуг закладів ресторанного господарства……………...70

1.1.1. Дослідження ареолу діяльності закладу ресторанного господарства......70

1.1.2. Аналіз ринку продукції, послуг ресторанного господарства району та його конкурентного середовища………..71

1.1.3. Вивчення потенційних споживачів в ареалі діяльності закладу…….....72

1.1.4. Дослідження конкурентів…………………………………………………73

1.1.5. Визначення ємності ринку та його сегментація..………………………78

1.1.6. Окреслення можливих та потенційних джерел постачання ресурсів, каналів збуту продукції, напрямів стимулювання продажу послуг……….…79

1.1.7. Визначення маркетингової політики…………………………………….80

1.2. Визначення концептуальних засад діяльності закладу…………………..81

1.2.1. Розробити концепцію закладу, обґрунтувавши тип, спеціалізацію,    спрямування на споживачів……….…..81

1.2.2. Спрогнозувати динаміку попиту…………………………………………83

1.2.3. Визначити оборотність місця, тривалість перебування відвідувачів та загальну денну кількість відвідувачів закладу…………...84

1.2.4. Визначити зовнішні джерела теплозабезпечення, енергопостачання, водопостачання та каналізації………………..87

1.2.5. Надати загальна характеристику ділянки будівництва...………………87

1.3. Впровадження у виробництво технологічних карт на напої……………..90

2. Розвиток проекту………………………………………………………...…....91

2.1. Аналітичний огляд літератури. Сучасний стан та шляхи підвищення поживної цінності напоїв…………91

2.2. Об’єкти, предмети, методи і методики дослідження…………..…………95

2.3. Наукове обґрунтування технології кисломолочних напоїв з використанням екстракту з ехінацеї пурпурної……….96

2.4. Поживна цінність кисломолочних напоїв з екстрактом ехінацеї пурпурної…………...99

2.5. Якість розроблених кисломолочних напоїв з екстрактом ехінацеї пурпурної…………………..100

Висновки та пропозиції....................................................................................103

Список інформаційних джерел.......................................................................105

Додатки

Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 675 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30309-Устаткування для розкатування тіста-Устаткування в галузі-Контрольна.  Обсяг-18 стор.  Вартість-100 гр.

 

Вступ………………………………………………………………………………3

1. Устаткування для розкачування тіста………………………………….….….4

2. Апарати для ІЧ-нагрівання продуктів (грилі)………………………………..9

3. Кондиціювання повітря в закладах ресторанного господарства…………..13

Список інформаційних джерел.........................................................................18

Технологія ресторанного господарства | Просмотров: 229 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 ... 71-80 81-86


Используются технологии uCoz