StudEasy

Каталог работ — Туризм

30379-Організація управління операційною діяльністю на підприємстві-Туристична фірма (Гарячі Тури)-Туризм-Звіт.  Обсяг-42 стор.  Вартість-170 гр.

 

Вступ. 3

1. Загальна організаційно-правова та управлінська характеристика підприємства-бази практики. 5

1.1. Базова характеристика туристичного підприємства. 5

1.2. Система управління на туристичному підприємстві 5

1.3. Основні напрями діяльності туристичного підприємства. 9

2. Організація адміністративного управління на підприємстві 14

2.1. Управлінська діяльність на туристичній фірмі «Гарячі Тури». 14

2.2. Характеристика туристичних продуктів на підприємстві 18

3. Організація управління операційною діяльністю на          підприємстві 23

4. Організація маркетингової діяльності на підприємстві 28

5. Організація роботи з кадрами на підприємстві 32

6. Оцінка якості самоменеджменту керівника підприємстві 35

7. Організація зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 38

Висновки. 40

Список використаних джерел. 42

 

Туризм | Просмотров: 416 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 11.07.2015 | Комментарии (0)

30327-Особливості берегового обслуговування туристів на круїзних маршрутах туристичним підприємством-Організація туристичних подорожей-Курсова.  Обсяг-43 стор.  Вартість-160 гр.

 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БЕРЕГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА КРУЇЗНИХ МАРШРУТАХ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ.. 6

1.1. Класифікація та характеристика круїзного туризму. 6

1.2. Особливості розробки, організації та обслуговування круїзних турів. 12

1.3. Сутність та особливості берегового обслуговування туристів. 16

РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ БЕРЕГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА КРУЇЗНИХ МАРШРУТАХ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ» М.КИЇВ.. 20

2.1. Аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності і проблеми та перспективи розвитку підприємства ТОВ «Цитадель». 20

2.2. Дослідження технології берегового обслуговування туристів на круїзних маршрутах досліджуваним підприємством.. 28

РОЗДІЛ ІІІ. УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕРЕГОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ НА КРУЇЗНИХ МАРШРУТАХ ТУРИСТИЧНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВ «ЦИТАДЕЛЬ». 32

3.1. Шляхи удосконалення програм берегового обслуговування туристів на круїзних маршрутах. 32

3.2. Просування програми обслуговування туристів на круїзних маршрутах. 35

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 41

ДОДАТКИ.. 43

Туризм | Просмотров: 277 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

10295-Характеристика туристичного ринку Республіки Сінгапур-Реферат.  Обсяг-15 стор.  Вартість-70 гр.

 

Вступ...........3

Основна частина..............4

Висновки..................14

Список використаних джерел...........15

Туризм | Просмотров: 130 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 07.07.2015 | Комментарии (0)

10238-Інноваційний напрям вітчизняної туристичної індустрії-Етнічний туризм-Курсова.  Обсяг-40 стор. Вартість-200 гр.

Зміст

ВСТУП........................................................................................... 3

РОЗДІЛ І. АНАЛІЗ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ОСНОВ ЕТНОТУРИЗМУ......... 6

1.1. Етнічний туризм як підвид пізнавального туризму............................. 6

1.2. Ресурси етнічного туризму................................................................... 8

РОЗДІЛ ІІ. ЕТНІЧНИЙ ТУРИЗМ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ НАПРЯМ ВІТЧИЗНЯНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ.... 14

2.1. Походження та структура  етнічного туризму Львівської області... 14

2.2. Ресурси розвитку пізнавально-екскурсійного туризму..................... 17

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ЕТНОТУРИСТИЧНИХ ПРОПОЗИЦІЙ..... 27

3.1. Лікувально-оздоровчий тур................................................... 27

3.2. Пізнавальний тур................................................................ 29

3.3. Активний тур....................................................................... 33

ВИСНОВОК...............................................................................38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 40

Туризм | Просмотров: 265 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 30.05.2015 | Комментарии (0)

10236-Інноваційні технологіїї в туризмі , суть , класифікація , особливості -Туризм-Курсова. Обсяг-40 стор. Вартість-200 гр.

Зміст

ВСТУП........................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ.......... 6

1.1 Поняття "інновація", функції інновацій, класифікація інновацій......... 6

1.2 Суть і основні принципи інновацій у туризмі....................................... 9

1.3 Інноваційна діяльність у туризмі......... 11

1.4 Ринок інноваційної продукції................ 12

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТУРИЗМУ В АР КРИМ........ 15

2.1. Системи резервування......................................................................... 15

2.2 . Системи автоматизації документообігу............................................ 18

2.3. Використання Інтернет в галузі туризму........................................... 23

РОЗДІЛ ІІІ. ВДОСКОНАЛЕННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ТУРИЗМІ.... 28

3.1.  Автоматизація управління діяльністю турфірми.............................. 28

3.2. Переваги впровадження в діяльність турфірми інформаційних технологій........ 35

ВИСНОВОК................................................................................ 38

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 40

Туризм | Просмотров: 463 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 29.05.2015 | Комментарии (0)

30234-Основи стандартизації в туризмі-Аналіз діяльності підприємств туризму-Курсова.  Обсяг-41 стор.  Вартість-150 гр.

 

ВСТУП............... 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ ТА ІСНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ............ 5

1.1. Мета і завдання стандартизації туристичних послуг........................... 5

1.2. Інноваційні стратегії та основні аспекти сертифікації  підприємств туризму........ 9

1.3. Рекреаційні ресурси як основа туристичного потенціалу підприємств..... 15

РОЗДІЛ ІІ . АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ТУРИЗМУ М. ЛЬВОВА...... 18

2.1. Характеристика підприємств туристичної сфери м. Львова............. 18

2.2. Оцінка роботи суб’єктів туристичної діяльності міста..................... 22

2.3. Аналіз організаційних форм туристичних підприємств.................... 27

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ПОЖВАВЛЕННЯ СУЧАСНОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТУРИЗМУ......... 31

3.1. Проблеми стандартизації та сертифікації........................................... 31

3.2. Проблеми національного ринку туризму........................................... 33

3.3. Пропозиції щодо розв’язання проблем діяльності підприємств туризму..... 35

ВИСНОВКИ................................................................................ 39

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 41

Туризм | Просмотров: 417 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 01.04.2015 | Комментарии (0)

30166-Розробка інноваційного екскурсійного продукту.Екскурсія: "Незнайомий Андріївський узвіз"-Організация єкскурсійних послуг-Курсова.  Обсяг-36 стор.  Вартість-150 гр.

 

ВСТУП........................................................................................... 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ РСНОВИ ЕКСКУРСОЗНАВСТВА............................................................... 5

1.1 Основи екскурсійної теорії та методики. Методика створення та проведення екскурсії на історичну тематику........ 5

1.2 Основи екскурсійної діяльності в Україні........................................... 10

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ  ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРУ....................... 14

2.1. Екскурсійна програма одноденного туру........................................... 14

2.2. Описання послуг.................................................................................. 14

2.3. Екскурсія: "Незнайомий Андріївський узвіз".................................... 16

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА НОВОГО ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРУ «СТАРИМ ПОДОЛОМ»............ 19

3.1. Характеристика нового екскурсійного продукту............................... 19

3.2. Основні параметри нової екскурсії..................................................... 27

3.3. Процес розробки нової екскурсії........................................................ 30

ВИСНОВОК................................................................................ 33

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 35

ДОДАТКИ................................................................................... 37

Туризм | Просмотров: 326 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 30.03.2015 | Комментарии (0)

30145-Вдосконалення якості  надання послун в туристичному підприємстві-Організація туризму-Курсова.  Обсяг-48 стор.  Вартість-150 гр.

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні засади організації надання послуг у контексті удосконалення якості 5

1.1. Сутність та особливості обслуговування в туристичному підприємстві 5

1.2. Якість як чинник процесу обслуговування. 10

1.3. Підходи до оцінки якості туристичних послуг. 13

Розділ 2. Дослідження якості надання послуг в туристичному підприємстві «Наталі». 19

2.1. Економіко-організаційна характеристика підприємства «Наталі». 19

2.2. Дослідження елементів надання туристичних послуг в туристичному підприємстві «Наталі». 30

2.3. Оцінка якості надання послуг в туристичному підприємстві 33

Розділ 3. Вдосконалення процесу надання туристичних послуг в туристичному підприємстві «Наталі». 36

3.1. Напрямки вдосконалення надання туристичних послуг в туристичному підприємстві 36

3.2. Розробка програми якісного обслуговування клієнтів в туристичному підприємстві «Наталі». 40

Висновки. 44

Список використаних джерел. 45

Додатки. 48

Туризм | Просмотров: 184 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 30.03.2015 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-30 31-40 41-44


Используются технологии uCoz