StudEasy

Каталог работ — Туризм

30307-Оцінка рівня сформованості туристичної дестинації-Международній туризм-Дипломна.  Обсяг-108 стор.(додатки).  Вартість-1000 гр.

 

ВСТУП.. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ.. 6

1.1. Сутність дестинацій як організаційно-економічних туристичних структур. 6

1.2. Типізація туристичних дестинацій на основі класифікації ресурсного потенціалу. 15

1.3. Концепція життєвого циклу туристичних дестинацій: сутність та роль в оптимізації туризму. 27

Розділ 2. оцінка ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ м.Києва як туристичної дестинації 40

2.1. Розвиток туризму в м. Київ. 40

2.2. Аналіз ефективності функціонування Київської туристичної дестинації 52

2.3. Оцінка впливу ефективності туризму для інвестиційної привабливості Київської туристичної дестинації 62

Розділ 3. МЕХАНІЗМИ ОПТИМІЗАЦІЇ ТУРИЗМУ В КИЇВській туристичній дестинації 68

3.1. Обґрунтування логістичних підходів до управління туризмом.. 68

3.2. Оптимізація розвитку на основі кластеризації туризму м. Київ. 80

3.3. Формування оптимальної моделі стратегічного управління туристичною дестинацією - м. Київ. 91

Висновки та пропозиції 97

Список використаних джерел.. 100

Додатки.. 105

 

Туризм | Просмотров: 309 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 10.07.2015 | Комментарии (0)

30204-Організація екскурсійного обслуговування туристичного агентства «Орлі тур»-Туризм-Звіт з практики.  Обсяг-49 стор.         Вартість-170 гр.

 

Вступ.............................................................................................. 3

1. Загальна організаційно-правова та управлінська характеристика туристичного агентства «Орлі тур».................. 6

1.1 Базова характеристика туристського підприємства.............................. 6

1.2. Туристична документація, що регулює процес надання послуг клієнтам............ 10

1.3. Роль менеджера під управлінням туристичному агентстві............... 12

2. Організація розробки турів та формування їх асортименту 14

2.1. Вивчення маршрутів, за якими працює туристичне агентство......... 14

2.3. Організація екскурсійного туру туристичним агентством «Орлі тур»............................ 16

3. Організація просування туристичного продукту туристичної фірми „«Орлі тур».................. 21

3.1. Система формування агентської мережі турфірми............................ 21

3.2.  Рекламна діяльність фірми................................................................ 25

4. Організація транспортного обслуговування туристів.......... 27

4.1. Принципи організації перевезень туристів різними видами транспорту.................. 27

4.2. Аналіз транспортних подорожей і перевезень................................... 30

5.      Організація екскурсійного обслуговування туристів туристичного агентства «Орлі тур»........................................... 34

5.1. Дослідження процесу надання екскурсійних послуг у «Орлі тур».. 34

5.2. Дослідження факторів зовнішнього та внутрішнього середовища, що впливають на якість надання екскурсійних послуг туристичного агентства «Орлі тур»............. 40

5.3. Основні заходи щодо удосконалення екскурсійних послуг.............. 43

Висновок...................................................................................... 45

Перелік використаної літератури.............................................. 47

Туризм | Просмотров: 488 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 31.03.2015 | Комментарии (0)

30191-Розробка інноваційного екскурсійного продукту екскурсія в заповідник Софія Київська-Організація єкскурсійних послуг-Курсова.  Обсяг-36 стор.  Вартість-150 гр.

 

ВСТУП........................................................................................... 3

Розділ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СУЧАСНОГО ЕКСКУРСОЗНАВСТВА............ 6

1.1.      Екскурсологія як туризмологічна наука.......................................... 6

1.2. Основи екскурсійної методики........................................................... 10

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ ВІДВІДАНОЇ ЕКСКУРСІЇ «НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК «СОФІЯ КИЇВСЬКА».... 14

2.1. Характеристика екскурсійної програми Національний заповідник "Софія Київська".............. 14

2.2.   Контрольний текст екскурсії............................................................. 14

2.3. Аналіз  методичних прийомів,використаних  екскурсоводом підчас проведення  екскурсії................ 19

2.4.  Загальна оцінка роботи екскурсовода і конкурентоздатності екскурсійного продукту.................. 20

РОЗДІЛ ІІІ. РОЗРОБКА ТЕМАТИЧНОЇ ПІШОХІДНОЇ ЕКСКУРСІЇ «АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ».................................... 22

3.1. Характеристика нового екскурсійного продукту............................... 22

3.2. Основні параметри нової екскурсії..................................................... 23

3.3. Процес розробки нової екскурсії........................................................ 26

ВИСНОВОК................................................................................ 32

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 34

ДОДАТКИ................................................................................... 36

Туризм | Просмотров: 574 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 31.03.2015 | Комментарии (0)

30190-Розробка інноваційного екскурсійного продукту екскурсія «Київ – столиця України»-Організація єкскурсійних послуг.-Курсова.  Обсяг-44 стор. Вартість-150 гр.

ВСТУП........................................................................................... 3

РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЇ....................... 5

1.1 Сутність, поняття та значення екскурсійних послуг............................. 5

3.1. Основні поняття  екскурсійної методики............................................. 8

1.3. Законодавче регулювання процесу надання екскурсійних послуг... 11

РОЗДІЛ ІІ. АНАЛІЗ  ВІДВІДАНОЇ ЕКСКУРСІЇ...................... 14

2.1. Схема маршруту з зазначенням транспортного обслуговування..... 14

2.2. Характеристика екскурсійних послуг................................................. 14

2.3. Екскурсія: "Незнайомий Андріївський узвіз".................................... 16

РОЗДІЛ ІІІ. ОГЛЯДОВА АВТОБУСНА ЕКСКУРСІЯ «КИЇВ – СТОЛИЦЯ УКРАЇНИ»..................... 19

3.1. Основні параметри нової екскурсії та поетапний опис процесу розробки екскурсії........... 19

3.2. Контрольный текст экскурсії.............................................................. 22

3.3. Техніка ведення екскурсії «Київ – столиця України»........................ 23

3.4. Особливості реалізації розробленого туру........................................ 30

ВИСНОВОК................................................................................ 35

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................... 37

ДОДАТКИ................................................................................... 39

Паспорти екскурсійних об’єктів................................................................ 39

Екскурсійний маршрут............................................................................... 43

Цитати з індивідуального тексту екскурсії............................................... 44

Туризм | Просмотров: 387 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 31.03.2015 | Комментарии (0)

30173-Екскурсійне обслуговування з використанням різних видів транспортних засобів-Організація туризму-Курсова.  Обсяг-44 стор.  Вартість-150 гр.

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи транспортного обслуговування екскурсій. 5

1.1 Поняття і сутність автобусного туризму. 5

1.2 Круїз як спеціалізований вид туризму. 9

1.3 Особливості подорожей залізничним транспортом.. 14

Розділ 2. Дослідження екскурсійного обслуговування туристів з використанням різних видів транспортних засобів. 18

2.1 Загальна характеристика ГТК "Інтурист". 18

2.2 Дослідження процесу екскурсійного обслуговування туристів у ГТК “Інтурист”. 22

2.3 Фактори впливу на якість екскурсійного обслуговування. 26

Розділ 3. Розробка основних напрямів удосконалення процесу екскурсійного обслуговування туристів з використанням різних видів транспортних засобів. 30

3.1. Проблеми та перспективи розвитку екскурсійної діяльності в Україні 30

3.2. Розробка екскурсійного туру по Угорщині ВАТ "ГТК "Iнтурист". 38

Висновки. 42

Список використаних джерел. 44

Туризм | Просмотров: 227 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 30.03.2015 | Комментарии (0)

30172-Організація перевезень туристів залізничним транспортом-Організація туризму-Курсова.  Обсяг-42 стор.  Вартість-150 гр.

 

Вступ. 3

Розділ 1. Теоретичні основи організації перевезень туристів залізничним транспортом. 5

1.1. Місце і роль залізничного транспорту в туристичних перевезеннях. 5

1.2. Безпека під час здійснення турів залізницею та заходи її забезпечення. 8

1.3. Правила перевезення пасажирів на залізничному транспорті 12

Розділ 2. Організація залізничних перевезень туристів туристичною фірмою „Єва”. 19

2.1. Фінансово-господарська характеристика турфірми „Єва”. 19

2.2. Організація подорожей залізничним транспортом турфірмою „Єва”. 25

2.3. Стан та тенденції розвитку залізничного туризму в зарубіжних країнах і в Україні 29

Розділ 3. Удосконалення індустрії гостинності сектора залізничного транспорту в Україні 32

3.1. Використання зарубіжного досвіду організації залізничного туризму в Україні 32

3.2. Шляхи розвитку залізничного туризму вУкраїні 36

Висновки та пропозиції 41

Список використаних джерел. 42

Туризм | Просмотров: 452 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 30.03.2015 | Комментарии (0)

30171-Організація та проектування автотранспортного маршруту-Організація туризму-Курсова.  Обсяг-44 стор.  Вартість-150 гр.

 

Вступ. 3

Розділ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ТУРІВ.. 5

1.1. Основні поняття і класифікація автобусних турів. 5

1.2. Методологічні основи організації автобусних турів. 7

1.3. Забезпечення безпеки пасажирів при перевезеннях автотранспортом.. 14

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ АВТОТРАНСПОРТНОГО ТУРИЗМУ.. 19

2.1. Загальна характеристика туристичної компанії «Вікторія». 19

2.2. Сучасний стан автотранспортного туризму. 26

2.3. Особливості обслуговування туристів при організації автобусних   турів. 28

РОЗДІЛ 3 ПРАКТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТНИХ ТУРИСТИЧИХ МАРШРУТІВ.. 37

3.1. Дослідження туристичного ринку. 37

3.2. Розробка автобусного туру. 39

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 44

Туризм | Просмотров: 449 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 30.03.2015 | Комментарии (0)

20205-Перебування та діяльності в Україні Янчак - Димитрієвич Стефан (1866-1953) - священник, громадський діяч-Туризм-Реферат.  Обсяг-8 стор.  Вартість-40 гр.

 
Туризм | Просмотров: 137 | Загрузок: 0 | Добавил: veka42 | Дата: 02.03.2015 | Комментарии (0)

20006-Туроперейтінг рекреаційного туру до Італії-Туроперейтінг-Курсовая-Обьем-50 стр,

ПЛАТНО-150 гр
Туризм | Просмотров: 431 | Загрузок: 92 | Добавил: admin | Дата: 22.06.2014 | Комментарии (0)

1-10 11-20 21-24


Используются технологии uCoz