StudEasy

Книжная полка — учебники
Pinnacle Studio 11 Plus

Включая продукты Studio, Studio Plus
и Studio Ultimate
Простота использования,НОВЫЕ мощные функции
и НОВЫЕ возможностидля творчества при редактировании видео
учебники | Просмотров: 273 | Загрузок: 121 | Добавил: admin | Дата: 01.02.2014 | Комментарии (0)

Колесникова Е.В. - Конституционное право зарубежных стран
учебники | Просмотров: 140 | Загрузок: 239 | Добавил: admin | Дата: 07.12.2013 | Комментарии (0)

Предмет-Банковское дело
Мюррей Ротбард - История денежного обращения и банковского дела в США 

Р79 История денежного обращения и банковского дела в США: от колониального периода до Второй мировой войны 

Мюррен Ротбард; пер. с англ. Б. С. Пинскера под ред. А. В. Курясва. — Че­лябинск

Социум, 2009. — ІУ + 548 с. (Сер.: Австрийская школа. Вып. 25)

13ВЫ 978-5-91603-016-7

учебники | Просмотров: 285 | Загрузок: 834 | Добавил: admin | Дата: 09.10.2013 | Комментарии (0)

Колесникова Е.В. Конституционное право зарубежных стран
129 стр

учебники | Просмотров: 627 | Загрузок: 916 | Добавил: admin | Дата: 05.10.2013 | Комментарии (0)

Шевчук, Денис Александрович.

Ш37             Управление качеством  :  [учебник]  / Д.А. Шевчук.-

М. : ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. - 216 с. - (Бакалавр) -
ISBN 978 5 476 00721 0.

Агентство CIP РГБ

Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавате лей экономических специальностей, слушателей школ бизнеса, эко номистов, менеджеров и всех заинтересованных лиц. 

учебники | Просмотров: 251 | Загрузок: 220 | Добавил: admin | Дата: 17.06.2013 | Комментарии (0)

Коновалов В.М. - Инновационная сага-2005
учебники | Просмотров: 226 | Загрузок: 289 | Добавил: admin | Дата: 17.06.2013 | Комментарии (0)

А, А,Пересада, Ю, М,Коваленко, С, В,Онікієнко-Инвистиційний менеджмент                                                                                                     Інвестиційний аналіз: Підручник. — К.: КНЕУ, 2003. — 485 с.

ISBN 966-574-561-1

Підручник присвячено науково-практичним питанням аналізу реаль­них інвестиційних проектів та фінансових вкладень. На основі зарубіж­ного та вітчизняного досвіду запропоновано сучасну методологію об­грунтування інвестиційних рішень та формування портфелів реальних та фінансових інвестиційних проектів в умовах ринкової економіки.

Для студентів економічних та юридичних спеціальностей, індивідуаль­них та інституційних інвесторів, фінансових посередників і працівників підприємств та господарських товариств.

ББК 65.053

Розповсюджувати та тиражувати без офіційного дозволу КНЕУ забороняється

© А. А. Пересада, Ю. М. Коваленко,

ISBN 966-574-561-1

С В. Онікієнко, 2003 © КНЕУ, 2003


учебники | Просмотров: 222 | Загрузок: 705 | Добавил: admin | Дата: 17.06.2013 | Комментарии (0)

Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М.. Чижевська Л.В,Житомир ПП"РУТА» 2002 г.
Підручник для студентів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця
2-е вид., перероб. і доп. - Житомир: ПП 'Тута", 2002.- 480с.
    Друге видання підручника (1-е вид. 2000 р.) присвячене питанням організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві з точки зору управління, надання облікових даних фахівцям для прийняття управлінських рішень на основі отриманої облікової інформації. Підручник містить розділи, що висвітлюють теоретико-методологічний аспект управлінського обліку, управлінський облік активів, пасивів та результатів діяльності підприємства, облік витрат та методи калькулювання, а також сучасні проблеми та перспективи розвитку управлінського обліку.
  Підручник поділений на розділи та теми, містить короткі висновки по кожній з них, рубрику, присвячену історичним фактам бухгалтерського обліку, та контрольні питання для перевірки знань.
  Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей, а також керівників, бухгалтерів-практиків, економістів та інших спеціалістів підприємств.
учебники | Просмотров: 703 | Загрузок: 1998 | Добавил: admin | Дата: 04.06.2013 | Комментарии (0)Используются технологии uCoz